Ανταποκρινόμενοι σε νομικό αίτημα που υποβλήθηκε στην Google, καταργήσαμε αυτό το ιστολόγιο. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το εν λόγω αίτημα στη διεύθυνση ChillingEffects.org.